Redukcja chlorku srebra na drodze suchej.

Redukcja chlorku srebra na drodze suchej. Z chlorku srebra wydzielić można czyste srebro również metodą suchą. Dobrze przemyty chlorek srebra suszy się dokładnie i miesza z sodą kal-cynowaną i azotanem potasowym w ten sposób, by na 8 części chlorku przypadły 4 części sody i 1 część azotanu. Mieszaninę tę porcjami przenosi się do obszernego tygla szamotowego i topi w piecu, pod dobrym wyciągiem, do konsystencji łatwopłynnej. Po stopieniu zlewa się z wierzchu szlakę, a znajdujące się na dnie tygla srebro — zależnie od potrzeby — albo się granuluje, albo też odlewa w sztabę. Otrzymane ziarna albo też zlewek należy wygotować w rozcieńczonym kwasie siarkowym. Otrzymane tą metodą srebro ma próbę 980-996/1000.

Należy zwrócić uwagę, że redukcji srebra na drodze suchej nie można przeprowadzać w tyglach grafitowych.
Redukcja rodanku srebra. Wydzielenie srebra metalicznego z rodanku srebra przeprowadza się najwygodniej metodą L. Vanina, tj. przez działanie formaliną w roztworze alkalicznym w sposób identyczny, jak przy redukcji chlorku srebra formaliną.
Rodanek srebra można również przemienić w chlorek srebra przez wygotowanie z 3-5-krotną ilością kwasu solnego z dodatkiem kwasu azotowego. Wydzielony chlorek srebra redukuje się jedną z metod wyżej opisanych.