Redukcja chlorku srebra aluminium lub żelazem

Redukcja chlorku srebra aluminium. Do dobrze przemytego chlorku srebra wkłada się kawałki czystej blachy aluminiowej i dodaje kwasu solnego. Redukcja następuje w sposób analogiczny jak przy wyżej opisanej metodzie redukcji cynkiem; wszystkie też kolejne czynności wykonać należy tak samo. Redukując chlorek srebra aluminium, unika się zanieczyszczenia srebra, co w nieznacznej mierze — ale prawie zawsze — ma miejsce przy redukcji cynkiem. Według tej metody przygotowywane było srebro kontrolne w mennicach amerykańskich.

Redukcja chlorku srebra żelazem. Podobnie jak cynkiem i aluminium redukuje się chlorek srebra żelazem. Do redukcji należy użyć czystego, miękkiego żelaza metalicznego. Mimo że żelazo trudno wymywa się z wydzielonego srebra, metodę tę można stosować w przypadkach braku cynku. Przemywanie można przyspieszyć przez dodanie do gorącej, przemywającej wody kwasu solnego w ilości 100:1.