MATOWANIE

Przeciwieństwem polerowania jest matowanie. Ma ono na celu rozproszenie promieni świetlnych na powierzchni przedmiotu, przez co uzyskuje się piękne efekty dekoracyjne. Matowanie przeprowadzić można na drodze mechanicznej, chemicznej lub galwanicznej. Każda z tych metod powoduje powstanie na powierzchni przedmiotu zagłębień, które zapobiegają równomiernemu odbiciu promieni świetlnych.

piaskownicaMatowanie mechaniczne uzyskuje się za pomocą szczotek drucianych lub w tzw. piaskownicach.

Szczotki do matowania sporządzone są zawsze z metalu twardszego niż przedmiot matowany, przy czym do matowania srebra używa się szczotek sporządzonych z drutu stalowego, a do matowania złota — szczotek z drutu mosiężnego. Szczotki umocowuje się na szlifierkach, a matowanie przeprowadza się przy 300-600 obrotach szczotki na 1 minutę. O powierzchnię przedmiotu powinny uderzać tylko same końce drutów szczotki, przy czym im grubszy drut, tym bardziej szorstkie matowanie. Użycie szczotek sporządzonych z bardzo twardego, sfalowanego drutu mosiężnego pozwala na osiągnięcie pięknego półmatu.

Matowanie piaskiem przeprowadza się w piaskownicach mających najrozmaitszą budowę. Istotną ich część składową stanowi blaszana skrzynia, do której wnętrza wdmuchiwany jest za pomocą dmuchawy elektrycznej miałki, czysty piasek, tłuczone szkło lub korund (szmergiel). Materiały te, uderzając o powierzchnię przedmiotu znajdującego się wewnątrz piaskownicy, powodują jej zamalowanie. Powierzchnia przedmiotu matowanego w piaskownicy nie posiada zupełnie połysku. Zasłonięcie poszczególnych części przedmiotu sporządzonymi z blachy szablonami pozwala na uzyskanie matowania według żądanych wzorów.