Miedziowanie i mosiądzowanie – Paterowanie

Miedziowanie i mosiądzowanie. Niektóre metale, jak cynk, stal, żelazo itd., mogą być złocone lub srebrzone dopiero po uprzednim pomiedziowaniu lub pomosiądzowaniu. W tym celu stosowane są różne kąpiele.

Skład kąpieli kwaśnej do miedziowania:

1. siarczan miedziowy 200 g
kwas siarkowy stężony 30 g
woda destylowana 1 1

Skład kąpieli alkanicznej do miedziowania:

2. Octan miedziowy 22 g
węglan amonowy 25 g
siarczan sodowy kwaśny 22 g
cyjanek potasowy 22,5 g
woda destylowana 1 l

lub:

3. cyjanomiedzian potasowy 80 g
cyjanek potasowy 2 g
salmiak 2 g
węglan sodowy krystaliczny 10 g
woda destylowana 1 l

Skład kąpieli do mosiądzowania:

4. octan miedziowy 16 g
chlorek cynkowy 13 g
węglan sodowy 15 g
siarczyn sodowy kwaśny 20 g
cyjanek potasowy 36 g
salmiak 2
woda destylowana 1 l

Jako anody przy miedziowaniu używa się płyty z miedzi elektrolitycznej, przy mosiądzowaniu zaś — płyty mosiężnej. Kąpiele podgrzewa się do temperatury 40-45°C. Napięcie prądu wynosi 2,5-3,5 V. Po miedziowaniu lub mosiądzowaniu przedmioty wyjmuje się z kąpieli, płucze dokładnie w wodzie, szczotkuje i od razu umieszcza w kąpieli do złocenia lub też ortęciowuje, a następnie srebrzy.