Rodowanie

Wysoki współczynnik załamania światła rodu spowodował, że metal ten znalazł duże zastosowanie w przemyśle zdobniczym. Wszędzie tam, gdzie chodzi o to, aby kamienie szlachetne możliwie najkorzystniej uwydatnić i podkreślić ich walory, oprawia się je w biały, jasny i błyszczący metal. Dlatego nawet platynowe oprawy brylantów powleka się często powłoką rodową, która sprawia, że brylanty uzyskują jeszcze większą grę barw w następstwie silnego odbicia światła.

Również sporządzone z metali nieszlachetnych wyroby zdobnicze poddaje się obecnie często rodowaniu, gdyż daje to lepsze efekty niż srebrzenie czy nawet złocenie. Szlachetną powłoką rodową pokrywa się obecnie wiele przedmiotów ze srebra, takich jak świeczniki, puchary, wazy, tace itp., chroniąc ich powierzchnię przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz podnosząc ich blask i połysk.

Kąpiel rodową sporządza się w ten sposób, że 2 g chlorku rodowego oraz 3 g azotynu sodowego rozpuszcza się w 140 ml wody destylowanej, podgrzewając do temperatury 90°C tak długo, aż roztwór nabierze koloru żółtawego; wtedy dodaje się 5 ml stężonego amoniaku. Kąpiel działa najlepiej w temperaturze ok. 70°C przy napięciu 7 V i natężeniu prądu ok. 1,3 A/dm2. Przy rodowaniu stosuje się anody platynowe, które nie rozpuszczają się w roztworze i w czasie działania kąpieli nic nie tracą na ciężarze. Odświeżanie kąpieli następuje przez dodanie chlorku rodowego i azotynu sodowego.

Oprócz radowania do uszlachetniania powierzchni różnych metali stosowane bywa niekiedy palladowanie, a nawet irydowanie.