SZLIFOWANIE

Proces szlifowania i polerowania jest końcową fazą mechanicznej obróbki przedmiotów sporządzanych z metali szlachetnych. Czynności te wykonuje się również przy przygotowaniu przedmiotów do galwanicznego platerowania i barwienia.

Szlifowanie jest to wygładzanie powierzchni przedmiotu, tzn. usunięcie wszelkich nierówności powstałych przy obróbce przedmiotu pilnikiem lub skrobakiem.

Polerowanie natomiast ma na celu nadanie powierzchni przedmiotu możliwie najbardziej żywego połysku i blasku. Szlifowanie i polerowanie muszą być wykonane bardzo starannie, aby osiągnąć pełny efekt dekoracyjny.

Głównym zadaniem wstępnym przed szlifowaniem jest gruntowne oczyszczenie przedmiotu przez usunięcie wydatniejszych nierówności, powstałych wskutek piłowania. Dokonuje się tego skrobakiem oraz miałkim papierem ściernym. Przy obróbce przedmiotu skrobakiem należy zwracać uwagę na to, aby skrobak prowadzić zawsze wzdłuż rys pilnika, a nie w poprzek, gdyż w pierwszym przypadku otrzymuje się powierzchnię bardziej delikatną. Po właściwym obrobieniu przedmiotu skrobakiem następuje szlifowanie, które wykonać można ręcznie lub też za pomocą maszyn zwanych szlifierkami.

Szlifowanie przeprowadza się na mokro lub na sucho. Drugi sposób powodujący rozpylanie szlifowanego metalu jest bardzo szkodliwy dla zdrowia, dlatego bywa stosowany tylko wtedy, gdy szlifierki zaopatrzone są w ekshaustory, pochłaniające rozpylony metal.

Zależnie od stanu powierzchni stosuje się najpierw tzw. szlifowanie wstępne grubymi materiałami szlifierskimi, a następnie szlifowanie ostateczne — drobnoziarnistymi i miałkimi środkami.