Grupa kwarcu

Grupa kwarcu SiO2
Krzemionka występuje w przyrodzie albo bezpostaciowo, i wtedy zawiera zawsze pewną ilość wody, albo w postaci krystalicznej, zupełnie pozbawionej wody. Obydwie odmiany tworzą grupy minerałów o różnym zabarwieniu, dostarczając wielu pięknych kamieni … Czytaj dalej . . .

Grupa beryli

Grupa beryli
Należące do tej grupy kamienie ozdobne są pod względem chemicznym glinokrzemianami berylu. Odznaczają się bardzo przyjemną barwą, nie mają jednak tak pięknego blasku, jak korundy lub spinele. Najbardziej popularnym kamieniem z tej grupy … Czytaj dalej . . .

Lazuryt

Lazuryt, zwany również lapis-lazuli lub kamieniem lazurowym, stanowi pod względem chemicznym połączenie krzemianu sodalitowego z siarczkiem sodu. Piękna lazurowoniebieska barwa tego kamienia pochodzi prawdopodobnie od siarczku żelaza. Pod działaniem kwasów wydziela siarkowodór. W płomieniu dmuchawki … Czytaj dalej . . .

Diament C

Diament C – Diament — najczystsza krystaliczna odmiana węgla — po oszlifowaniu zwany brylantem lub rautem, dzięki najwyższej w świecie minerałów twardości (według skali Mohsa 10), wysokim współczynnikom załamania światła i wspaniałej grze barw, należy … Czytaj dalej . . .

Karatomierze

Karatomierze. Masę kamieni szlachetnych luzem, tj. nie oprawionych, najdokładniej i najlepiej oznacza się za pomocą wagi karatowej. Do wagi takiej należy również odpowiedni komplet odważników.

Kamienie oprawione mierzy się najszybciej za pomocą karatomierza. Jest to … Czytaj dalej . . .