Przegląd literatury cz.2

Obok wyżej omówionych zestawień, prezentujących mniej lub bardziej obszerny ale reprezentatywny dla obranego terenu wybór znaków złotniczych, spotkamy w naszej literaturze opracowania w formie katalogów zabytków prezentujących te cechy złotnicze polskie i obce, które znalazły … Czytaj dalej . . .

Przegląd literatury cz.1

Analizując wydawnictwa zawierające materiały dotyczące naszych znaków miejskich i państwowych, podzielmy je dla porządku według zasięgu omawianego materiału. Wśród opracowań obejmujących tereny wielu krajów, a w tej liczbie i Polski, w pierwszej kolejności wymienić należy … Czytaj dalej . . .