Przegląd literatury cz.4

Warszawa doczekała się kilku kolejnych opracowań zawierających materiały dotyczące bitych na jej terenie znaków probierczych, niestety obejmują one głównie czasy nowsze, poczynając od schyłku XVIII w. do współczesności. Pierwszą z nich była publikacja B. Kopydłowskiego … Czytaj dalej . . .

Przegląd literatury cz.2

Obok wyżej omówionych zestawień, prezentujących mniej lub bardziej obszerny ale reprezentatywny dla obranego terenu wybór znaków złotniczych, spotkamy w naszej literaturze opracowania w formie katalogów zabytków prezentujących te cechy złotnicze polskie i obce, które znalazły … Czytaj dalej . . .

Przegląd literatury cz.1

Analizując wydawnictwa zawierające materiały dotyczące naszych znaków miejskich i państwowych, podzielmy je dla porządku według zasięgu omawianego materiału. Wśród opracowań obejmujących tereny wielu krajów, a w tej liczbie i Polski, w pierwszej kolejności wymienić należy … Czytaj dalej . . .