Znaki miejskie – Bolesławiec

BOLESŁAWIEC
Niewielka liczba miejscowych złotników nie pozwoliła na utworzenie własnego cechu i tutejsi mistrzowie należeli do cechów w Jaworze, Legnicy lub Jeleniej Górze. Znak miejski Bolesławca jest powtórzeniem herbu miasta — orzeł w trójwieżowej bramie. W prawidłowym herbie Bolesławca widnieje orzeł śląski. Pojawienie się dwugłowego orła cesarskiego związane jest z austriackim panowaniem na Śląsku.

tmpbad1-1

Nr 1 — znak miejski używany w 1750 r. Rysunek i datowanie wg Hintzego.