Luty na osnowie cynku

Luty na osnowie cynku. Czysty cynk jest rzadko używany jako lut, chociaż lutowanie nim np. stopów aluminium, daje zadowalające wyniki. Znacznie częściej stosowane są stopy cynku zawierające aluminium, kadm, cynę, miedź, rzadziej ołów, mangan i srebro.

Cynk ma stosunkowo wysoką temperaturę topnienia wynoszącą 419,5°C, Dodatek takich pierwiastków, jak aluminium, kadm, miedź, czy srebro, umożliwia wytwarzanie lutów o temperaturze początku topnienia od 300 do ok. 400°C. Tego rodzaju luty znajdują zastosowanie szczególnie w przypadkach, gdy temperatura pracy łączonych części zawiera się w granicach 250-350°C (chłodnice, kolektory silników elektrycznych itd.).

Spotyka się również luty na osnowie cynku, które zawierają większe ilości cyny i ołowiu. Temperatury początku topnienia tych lutów są znacznie niższe (np. lut o składzie 35% Sn, 14% Cd, 8% Pb, reszta Zn, zaczyna się topić już w temperaturze 138°C).

tmp3fee-1Skład chemiczny i temperaturę topnienia częściej stosowanych lutów na osnowie cynku podano w tabeli powyżej. W tabeli poniżej podano dodatkowo skład chemiczny i niektóre własności lutów cynkowych przeznaczonych wyłącznie do lutowania aluminium i jego stopów. Do tego samego celu są wykorzystywane również luty nr 1, 5 i 13 wg tablicy.

tmp7987-1Skład chemiczny i niektóre własności lutów cynkowych przeznaczonych do lutowania aluminium i jego stopów.

Poważną wadą lutów cynkowych, ograniczającą w pewnym stopniu-ich stosowanie, jest niedostateczna zwilżalność nimi miedzi i jej stopów oraz niskowęglowych stali.