BARWIENIE ZŁOTA cz.2

Po oczyszczeniu przedmioty związane drucikiem srebrnym lub platynowym umieszcza się w kąpieli barwiącej i lekko nimi poruszając, poddaje kąpieli przez 1,5 minuty. W czasie barwienia kąpiel nie powinna się zagotować. Aby tego uniknąć, zmniejsza się płomień palnika pod kąpielą albo też dolewa kroplami ciepłą wodę.

Jeszcze przed rozpoczęciem barwienia należy przygotować obok naczynia z kąpielą dwa naczynia z wodą zawierającą ok. 50 g kwasu solnego, ogrzaną prawie do wrzenia. Po 1,5-minutowej kąpieli barwiącej przedmiot wyjmuje się z niej i płucze w pierwszym z naczyń. Następnie dodaje się do kąpieli ok. 200 cm3 gorącej wody z pierwszego naczynia, mieszając podgrzewa się ją do wrzenia i zanurza ponownie przedmiot na 2 minuty, po czym wyjmuje się go z kąpieli, szybko płucze w pierwszym z przygotowanych naczyń, a następnie dobrze wygotowuje w naczyniu drugim. W celu całkowitego usunięcia resztki kwasów przedmiot zanurza się w ogrzanym roztworze amoniaku. Zabarwione przedmioty mają kolor czystego złota.

W celu uzyskania powierzchni przedmiotu bardziej matowej niż otrzymana po barwieniu, szczotkuje się ją okrągłą szczotką mosiężną przy użyciu ciemnego piwa. Po wyszczotkowaniu i oczyszczeniu, jak również po barwieniu, przedmioty suszy się w ciepłych trocinach.

Skład kąpieli barwiących dla wyrobów złotych jest następujący:

1.    Kąpiel dla wyrobów złotych masywnych:

azotan potasowy    100    g
sól kuchenna    65    g
kwas solny    80    g

2.    Kąpiel dla wyrobów cienkich:

azotan potasowy    100    g
sól kuchenna    80    g
kwas solny    80    g
woda destylowana    40    g

3.    Kąpiel dla wyrobów bardzo cienkich:

azotan potasowy    100    g
sól kuchenna    65    g
kwas solny    50    g
woda destylowana    50    g

Podane wyżej recepty obliczone są na zabarwienie 100 g wyrobów złotych.

Barwienie przedmiotów bardzo cienkich należy przeprowadzać ostrożnie. Po przygotowaniu kąpieli i przedmiotu, jak to opisano wyżej, przedmiot zanurza się w kąpieli na 3-5 minut. Podczas barwienia przedmiot należy kilkakrotnie wyjąć z kąpieli, aby zbadać, czy kąpiel działa właściwie i nie niszczy przedmiotu.

Jeżeli przy barwieniu przedmiotów sporządzonych z niskopróbnego złota pragnie się uzyskać ładniejszą barwę, należy do kąpieli dodać nieco więcej kwasu solnego. Im wyższą próbę mają przedmioty barwione, tym piękniejszą barwę uzyskują po barwieniu. W zasadzie do każdego barwienia używa się świeżo sporządzonej kąpieli. Można jednak kąpieli używać kilkakrotnie, dodając do niej świeżo sporządzoną mieszaninę. Zużyte kąpiele należy troskliwie zbierać, gdyż zawierają w sobie rozpuszczone złoto.

Ponieważ w czasie barwienia wydzielają się szkodliwe dla zdrowia gazy, czynność tę należy wykonywać pod dobrym wyciągiem lub w oszklonym dygestorium.

Przedmioty złote można również barwić przez ich ortęciowanie, a następnie ogrzewanie w celu usunięcia rtęci i szczotkowanie mosiężną szczotką. Można też pokryć przedmioty złote papką zarobionego w wodzie boraksu, ogrzać aż do stopienia się boraksu, a w końcu wygotować w rozcieńczonym kwasie siarkowym.