Środki pielęgnacyjne do „mokrej skóry”

Środki pielęgnacyjne do „mokrej skóry”. Wyługowana skóra z wykopalisk wymaga natłuszczenia, które nie tylko ją „odżywia”, ale także nadaje miękkość i elastyczność Wodne roztwory nie są odpowiednie do tego celu. Według W. Schmitzera (1987) dobrym środkiem jest preparat Neutralfett SSS, rozpuszczony w równych częściach alkoholu i toluenu. Roztwór ten wnika bardzo dobrze w skórę i wprowadza ze sobą rozpuszczony tłuszcz. Równocześnie skóra jest odwodniona przez alkohol, a dzięki toluenowi osiągnięte zostaje lekkie zagarbowanie. Pierwsza kąpiel skóry odbywa się w alkoholu zawierającym 10% preparatu Neutralfett SSS, druga i trzecia zawiera 20% preparatu Neutralfett SSS, a każda trwa około 8 godzin. Po 24 godzinach kładzie się skórę na płycie szklanej do wysuszenia. W celu ograniczenia szybkiego ulatniania się rozpuszczalnika delikatnie nakrywa się skórę folią, w żadnym wypadku nie przyciskając. Proces wysychania musi być kontrolowany. Na przykład, gdy skóra znowu twardnieje, może to świadczyć o tym, ze rozpuszczalnik me wnikał wystarczająco głęboko. Można wówczas umieścić obiekt ponownie w roztworze, aż osiągnie się wymaganą miękkość. Czasami w trakcie zabiegów występuje lekki szary nalot, który daje się dość łatwo zetrzeć alkoholem, po czym należy natrzeć powierzchnię skóry wazeliną wolną od kwasów.