Kąpiele zlotowe – Platerowanie cz.2

Niektóre recepty sporządzania kąpieli zlotowych zalecają użycie złota amoniakalnego. Ponieważ sól ta w stanie suchym jest wybuchowa, w handlu nabyć jej nie można; dlatego też należy ją sporządzać we własnym zakresie. W tym celu otrzymany — jak wyżej — chlorek złotowy rozcieńcza się wodą do objętości 0,51 i do tego roztworu dodaje się amoniaku w ilości 10-20 ml na 1 g czystego złota lub w takiej ilości, by zanurzony w roztworze czerwony papierek lakmusowy zabarwił się na niebiesko, a następnie ogrzewa się aż do zaniku woni amoniaku. Wtedy zdejmuje się parownicę z łaźni, zlewa przezroczystą, bezbarwną ciecz znad osadu, który przemywa się dokładnie gorącą wodą.

Nie można nigdy dopuścić do wyschnięcia złota amoniakalnego, gdyż wtedy bardzo łatwo nastąpić może wybuch i strata złota. Aby temu zapobiec, należy je przechowywać w naczyniach dobrze zamkniętych pod wodą.

W celu sporządzenia kąpieli galwanicznej złotowej dobrze przemyte złoto amoniakalne rozpuszcza się w cyjanku potasu, podobnie jak przy sporządzaniu kąpieli z chlorku złotowego. Kąpiele zlotowe sporządza się obecnie również przez rozpuszczenie złota za pomocą elektrolizy.

SKŁAD KĄPIELI ZŁOTOWYCH

Kąpiele do złocenia na zimno:

1. złoto amoniakalne 7 g
cyjanek potasu 15 g
woda destylowana 1 1

Napięcie prądu 1,2 V, odległość anody od katody 10 cm, natężenie prądu 0,15 A/dm2.

2. chlorek złotowy 5 g
cyjanek potasu 10 g
woda destylowana 1 1

Złocenie z połyskiem otrzymać można w kąpieli o składzie:

3. cyjanozłocian sodowy 7 g
cyjanek sodowy 20 g
kwaśny siarczyn sodowy 6 g
węglan sodowy 2 g
tiosiarczyn sodowy 5 g
woda destylowana 1 l

Przy kąpieli tej używa się anody złotej lub nierozpuszczalnej. Napięcie prądu 1,2 V.

Kąpiele do złocenie na gorąco:

4. złoto amoniakalne 2 g
cyjanek potasu 1 g
fosforan sodowy 50 g
woda destylowana 1 l

Temperatura złocenia w czasie kąpieli powinna wynosić ok. 70°C, a napięcie prądu 2-3 V.

Aby nie używać trującego cyjanku potasu, sporządzać można również kąpiele zlotowe z żelazocyjanku potasu. Kąpiel ta ma skład następujący:

5. chlorek zlotowy 4 g
żelazocyjanek potasowy 15 g
węglan sodowy 15 g
woda destylowana 1 l

Przy sporządzaniu ostatniej kąpieli należy najpierw rozpuścić w wodzie żelazocyjanek potasu, następnie węglan sodowy, a chlorek złotowy dodać na samym końcu. Napięcie prądu w czasie złocenia nie powinno przekraczać 2 V. Kąpiel ta nadaje się specjalnie do złocenia przedmiotów częściowo krytych lakierem, gdyż nie atakuje ona lakieru, jak kąpiele zawierające cyjanek potasowy.