Luty na osnowie cyny

Luty na osnowie cyny

Najbardziej rozpowszechnionymi lutami miękkimi są stopy na osnowie cyny. Czysta cyna nie znajduje obecnie zastosowania jako lut, przede wszystkim ze względu na wysoką jej cenę i niskie własności wytrzymałościowe. Dodatkowym czynnikiem … Czytaj dalej . . .

Twardość wody

Twardość wody.
Woda nie występuje w przyrodzie w postaci czystej chemicznie. Oprócz rozpuszczonych gazów, tj. dwutlenku węgla (C02) i tlenu (02), zawiera też sole, np. wapnia i magnezu. Sole zawarte w wodzie wodociągowej (kranowej) powodują … Czytaj dalej . . .