Luty na osnowie indu i galu

Luty na osnowie indu. Ind podobnie jak bizmut należy do najłatwiej topliwych metali (temperatura topnienia indu 156,2°C). Z pozostałymi metalami tej grupy, tj. cyną, bizmutem, kadmem i cynkiem tworzy szereg stopów, z których część z powodzeniem wykorzystuje się do lutowania.…

Luty na osnowie bizmutu

Luty na osnowie bizmutu. Czysty bizmut, podobnie jak większość metali łatwo topliwych, nie znajduje zastosowania jako lut, przede wszystkim ze względu na dużą kruchość. Metal ten ma jednak istotne znaczenie jako składnik powodujący znaczne obniżenie temperatury topnienia wielu stopów.

Z …

Luty na osnowie kadmu

Luty na osnowie kadmu. Czysty kadm, jak dotąd, nie znalazł praktycznego zastosowania jako lut. Jednak jako dodatek stopowy wchodzi w skład większości lutów miękkich. Prócz tego część stopów, w których kadm jest głównym składnikiem, stanowi oddzielną grupę miękkich lutów przemysłowych. …

Luty na osnowie cynku

 Luty na osnowie cynku. Czysty cynk jest rzadko używany jako lut, chociaż lutowanie nim np. stopów aluminium, daje zadowalające wyniki. Znacznie częściej stosowane są stopy cynku zawierające aluminium, kadm, cynę, miedź, rzadziej ołów, mangan i srebro.

Cynk ma stosunkowo wysoką …

Luty na osnowie ołowiu

Luty na osnowie ołowiu

Czysty ołów nie może być stosowany jako lut, ponieważ z większością metali (miedź, żelazo, kobalt, aluminium, cynk itd.) nie tworzy trwałych połączeń. Szerokie zastosowanie natomiast znalazły stopy ołowiu, szczególnie z cyną.

Jak już wspomniano, ołów w …

Luty na osnowie cyny

Luty na osnowie cyny

Najbardziej rozpowszechnionymi lutami miękkimi są stopy na osnowie cyny. Czysta cyna nie znajduje obecnie zastosowania jako lut, przede wszystkim ze względu na wysoką jej cenę i niskie własności wytrzymałościowe. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym zastosowanie cyny jako lutu …

Charakterystyka i klasyfikacja lutów miękkich

Charakterystyka i klasyfikacja lutów miękkich

Charakterystyczną cechą lutów miękkich jest stosunkowo niska temperatura topnienia (z reguły nie przekraczająca temperatur rzędu 450°C), niska twardość i dobra plastyczność oraz niewielka wytrzymałość.

Niska temperatura topnienia, a co za tym idzie niska temperatura lutowania, …

Twardość wody

Twardość wody.
Woda nie występuje w przyrodzie w postaci czystej chemicznie. Oprócz rozpuszczonych gazów, tj. dwutlenku węgla (C02) i tlenu (02), zawiera też sole, np. wapnia i magnezu. Sole zawarte w wodzie wodociągowej (kranowej) powodują twardość wody. Woda została podzielona …

Budowa wody i jej właściwości

Budowa wody i jej właściwości

Najmniejsze cząsteczki, z których zbudowane są substancje to atomy. Woda zbudowana jest z dwóch pierwiastków. Atomy wodoru mają symbol H (hydrogenium), tlenu O (oxygenium). Atomy łączą się ze sobą w cząsteczki za pomocą różnego typu …

Lejności – rzadkopłynności lutów

 tmpa7b8-1Przykłady rozpływania się lutów po powierzchniach różnych metali w zależności od stanu ich powierzchni: a) lut cynowo-ołowiowy na powierzchni miedzi, b) lut cynowo-ołowiowy na powierzchni stopu aluminium-mangan, c) lut na osnowie srebra na powierzchni stali odpornej na korozję; 1 —