Własności srebra

Własności srebra. Srebro jest metalem białym o pięknym metalicznym połysku i niezwykłej łatwości polerowania. Krystalizuje w układzie regularnym. Kryształy układają się w postaci włosów. Jest bardzo miękkie (nieco twardsze od złota), o twardości 2,5-3 według skali Mohsa; do wyrobu przedmiotów używane bywa w stopie z miedzią. Srebro odznacza się dużą ciągliwością i klepalnością. W stanie stopionym srebro pochłania z powietrza tlen; zastygając oddaje ten gaz z powrotem, wydając charakterystyczny głos, zwany „praskaniem” lub „trzaskaniem”. Srebro jest najlepszym przewodnikiem ciepła i elektryczności. Rozpuszcza się łatwo w rozcieńczonym kwasie azotowym i stężonym kwasie siarkowym.

Powierzchnia srebra na powietrzu zmienia się bardzo nieznacznie; pod wpływem związków siarki szybko brunatnieje lub czernieje, co spowodowane jest tworzeniem się siarczku srebrowego.

Ze związków srebra największe znaczenie posiadają:

—    azotan srebra, zwany lapisem lub kamieniem piekielnym, który służy między innymi do posrebrzania luster, termosów i jako tzw. wieczny atrament. Na azotan srebra przerabia się obecnie ok. 30% rocznej produkcj i srebra;

—    bromek srebra, którego wrażliwość na działanie promieni świetlnych wyzyskano w fotografii do sporządzania klisz, filmów i papierów;

—    cyjanek srebra używany do posrebrzania galwanicznego.

Srebro posiada szczególną właściwość sterylizacyjną, która powoduje, że w zetknięciu z nim giną drobnoustroje. Właściwość ta była już znana w starożytności Persom. W ostatnich latach przez sztuczne zwiększenie aktywnej powierzchni srebra znacznie wzmożono właściwość sterylizacyjną srebra. Nawet niewielka ilość tak spreparowanego srebra, zwanego w Niemczech Katadynsilber, działa całkowicie sterylizująco na wodę. Po raz pierwszy srebro zastosował na większą skalę do oczyszczania wody zarząd wodociągów znanego miasta uniwersyteckiego w Niemczech — Heidelbergu. W czasie ostatniej wojny niemieckie jednostki wojskowe wyposażone były w filtry ze srebra katadynowanego dla sterylizacji wody.

Stopy srebra z palladem lub platyną znalazły zastosowanie w den-tystyce1. Luty srebrne, a więc stopy z miedzią, cynkiem lub kadmem stosowane są do wszystkich prawie prac w złotnictwie. Dodatek srebra do ołowiu akumulatorowego znacznie przedłuża żywotność akumulatorów. Dodanie srebra do anody ołowianej przy elektrolizie cynku uodpornia ją na niszczące działanie jonów chloru. W czasie ostatniej wojny brak cyny spowodował, że metal ten częściowo zastępowano srebrem, zwłaszcza w przemyśle konserwowo-spożywczym.