Stopy złota białego cz.2

Aby otrzymać białe złoto bezpośrednio z jego składników, najpierw pod grubą pokrywą sproszkowanego węgla drzewnego i kwasu borowego stapia się miedź, następnie dodaje się nikiel w stanie rozdrobnionym w postaci cienkich i wąskich pasków blachy niklowej lub też w postaci drobniutkich kuleczek. Po stopieniu się niklu stop należy odtlenić 15-procentowym fosforkiem miedzi, dodając na każde 100 g stopu ok. 0,5 g tego związku, albo też 20-procentowym brązem manganowym lub wreszcie magnezem w ilości 0,2 g na 100 g stopu. Środek odtleniający należy wsunąć do tygla możliwie najgłębiej pod powierzchnię stopionego metalu. Po odtlenieniu stopu do tygla wkłada się czyste złoto rozgrzane uprzednio do czerwoności. Po stopieniu złota obniża się nieco temperaturę pieca albo też wyjmuje się tygiel z pieca i — po znacznym obniżeniu się temperatury stopu — wrzuca obliczoną ilość cynku, uważając, aby cynk dostał się możliwie najgłębiej pod powierzchnię stopionego metalu. Tygiel umieszcza się ponownie w piecu, dokładnie miesza jego zawartość prętem grafitowym i po chwili odlewa się sporządzony stop do wlewaka o odpowiedniej wielkości. Przy wylewaniu stopu z tygla strumień płynnego metalu należy skierować na ścianę pochyło ustawionego wlewaka.

Znacznie łatwiej można sporządzić białe złoto niklowe za pomocą stopów pośrednich. Najdogodniej jest przygotować większą ilość ligury zarówno dla złota próby 0,750, jak i dla złota próby 0,583; w razie potrzeby można później bez najmniejszego trudu i każdej chwili otrzymać żądaną ilość białego złota.

Skład jakościowy i ilościowy ligury jest następujący:

…………………………nikiel    miedź    cynk

dla złota 0,583    38,5%    40%     21,5%

dla złota 0,750    62%       22%       16%

Przy sporządzaniu stopu pośredniego stapia się naprzód — w wyżej podany sposób — miedź z niklem, a cynk najlepiej dodać w postaci mosiądzu, tj. stopu pośredniego cynku i miedzi. Jako stop pośredni do sporządzania białego złota niklowego z dużym powodzeniem stosuje się również alpakę, czyli biały metal, składający się z miedzi, niklu i cynku. Dla uzupełnienia składu procentowego tego stopu pośredniego dodaje się albo nieco czystego niklu w postaci cienkich paseczków lub wiórków, albo też cynku w postaci mosiądzu. Aby właściwie obliczyć skład ligury, należy znać skład ilościowy alpaki oraz mosiądzu.

Przygotowaną ligurę walcuje się w cienką blachę i tnie na wąskie paski. Po stopieniu złota odpowiednią ilość ligury dodaje się do niego małymi porcjami. W razie sporządzania białego złota na węglu drzewnym, otrzymane ziarno białego złota dobrze jest odwrócić i przetopić ponownie z małą ilością boraksu, a przed wylaniem należy je odtlenić szczyptą brązu manganowego, fosforku miedzi lub magnezem.