Znaki miejskie – Głogówek

Złotnicy tutejsi należeli do cechu w Nysie. Znak miejski, jaki bili obok swych imienników, powtarzał herb miasta — trzy winne grona i trzy noże do pielęgnacji winorośli ułożone promieniście.

tmp9f51-2Rysunki i datowanie znaków wg Hintzego II s. 146. Rosenberg (poz. 4317) podaje poza wymienionymi znak w polu sercowatym, jednakże zastrzega, że jest to rysunek niedokładny — osobiście uważam, że chodzi tu zapewne o uszkodzoną odbitkę znaku Nr 1.