Srebrzenie – Platerowanie cz.1

Materiałami podstawowymi do sporządzania kąpieli srebrowych są: azotan srebra, chlorek srebra i cyjanek srebra, których używa się w roztworze cyjanku potasowego. Sole te można nabyć lub też sporządzić we własnym zakresie.

Azotan srebra sporządza się przez rozpuszczenie czystego srebra w 2 częściach wagowych kwasu azotowego. Po rozpuszczeniu się srebra roztwór odparowuje się w łaźni piaskowej lub wodnej aż do wydzielenia się kryształków azotanu srebra, po czym zdejmuje się naczynie z łaźni i pozostawia przykryte przez kilkanaście godzin w chłodnym miejscu. Po krystalizacji zlewa się ciecz znad kryształków, które się suszy w parownicy porcelanowej, w łaźni piaskowej. Z 1 g czystego srebra otrzymuje się 1,5 g azotanu srebra.

Chlorek srebra otrzymuje się przez rozpuszczenie srebra w kwasie azotowym, następnie rozcieńczenie tego roztworu większą ilością wody i działanie kwasem solnym. Kwas solny dodaje się kroplami tak długo, aż przestanie strącać się biały, serowaty osad chlorku srebra. Wydzielony chlorek srebra odsącza się i przemywa wodą tak długo, aż zwilżony wodą niebiesld papierek lakmusowy nie zmieni swej barwy. Z 1 g srebra otrzymuje się 1,33 g chlorku srebra. Teoretycznie na rozpuszczenie 1 kg czystego srebra powinno się zużyć 1,49 kg kwasu azotowego o ciężarze właściwym 1,32, praktycznie jednak zużycie kwasu wynosi ok. 2 kg. Aby znajdujący się w roztworze 1 kg czystego srebra strącić w postaci chlorku srebra, należy użyć 1,1 kg stężonego kwasu solnego lub też 541 g soli kuchennej.

Cyjanek srebra otrzymuje się przez zadziałanie na roztwór azotanu srebra roztworem cyjanku potasu. Np. 100 g azotanu srebra rozpuszcza się w 800 ml wody i do roztworu tego stopniowo dodaje się roztwór 200 g cyjanku potasowego w 1 l wody. Otrzymany biały osad cyjanku srebra odsącza się i przemywa dokładnie wodą, podobnie jak przy otrzymywaniu chlorku srebra.

Najczęściej używana kąpiel srebrowa ma następujący skład:

1.    azotan srebra 40 g
cyjanek potasu 40 g
woda destylowana 1 l

Kąpiel tę sporządza się w ten sposób, że najpierw w połowie podanej ilości wody rozpuszcza się azotan srebra, a następnie oddzielnie w reszcie wody rozpuszcza się cyjanek. Po rozpuszczeniu się obydwóch związków zlewa się obydwa roztwory razem, dobrze miesza i przesącza. Kąpiel ta działa w temperaturze zwyczajnej, przy napięciu 1-2 woltów i odległości anody od przedmiotu ok. 15 cm.

Inna kąpiel, działająca podobnie jak poprzednia, ma skład:

2.    azotan srebra 31 g
cyjanek potasu 25 g
woda destylowana 1 l