Przygotowanie emalii

W handlu znajduje się emalia nie w proszku, lecz w postaci grubych złomków lub tabliczek. Sproszkowanie emalii należy przeprowadzić we własnym zakresie, biorąc do tego celu tylko tyle materiału, ile jest potrzebne w każdym poszczególnym … Czytaj dalej . . .

Emalia

Emalia jest to przezroczyste lub nieprzezroczyste szkliwo, którym pokrywa się według określonego wzoru całe powierzchnie przedmiotów lub tylko ich części. Emalia, zwana również przez złotników w dawnej Polsce „szmalcem” (od niem. Schmelz, które pochodzi od … Czytaj dalej . . .

MATOWANIE

Przeciwieństwem polerowania jest matowanie. Ma ono na celu rozproszenie promieni świetlnych na powierzchni przedmiotu, przez co uzyskuje się piękne efekty dekoracyjne. Matowanie przeprowadzić można na drodze mechanicznej, chemicznej lub galwanicznej. Każda z tych metod powoduje … Czytaj dalej . . .

Młynki polerownicze

mlynek polerowniczySzlifowanie i polerowanie przedmiotów małych, wytwarzanych masowo, przeprowadza się w tzw. bębnach zwanych również młynkami polerowniczymi. Urządzenie takie pozwala na dokładne wypolerowanie większej ilości przedmiotów w bardzo krótkim czasie. Bębny polerownicze mają rozmaitą budowę; najczęściej … Czytaj dalej . . .

SZLIFOWANIE

Proces szlifowania i polerowania jest końcową fazą mechanicznej obróbki przedmiotów sporządzanych z metali szlachetnych. Czynności te wykonuje się również przy przygotowaniu przedmiotów do galwanicznego platerowania i barwienia.

Szlifowanie jest to wygładzanie powierzchni przedmiotu, tzn. usunięcie … Czytaj dalej . . .

Rodowanie

Wysoki współczynnik załamania światła rodu spowodował, że metal ten znalazł duże zastosowanie w przemyśle zdobniczym. Wszędzie tam, gdzie chodzi o to, aby kamienie szlachetne możliwie najkorzystniej uwydatnić i podkreślić ich walory, oprawia się je w … Czytaj dalej . . .

Platynowanie

Srebro oraz wszystkie stopy miedzi można platynować bezpośrednio; inne metale należy uprzednio pomiedziować. Przedmioty polerowane po cienkim platynowaniu pozostają w dalszym ciągu błyszczące. Po grubym platynowaniu przedmioty powinny być szczotkowane i polerowane.

Platynowanie galwaniczne. Jeden … Czytaj dalej . . .

Srebrzenie przez pocieranie

Srebrzenie przez pocieranie. Mieszaninę sporządzoną z 10 części chlorku srebra, 20 części soli kuchennej i 20 części kamienia winnego proszkuje się dokładnie w moździerzu i zarabia wodą na papkowatą masę. Masą tą naciera się przedmiot … Czytaj dalej . . .