Bizmut

Bizmut
Symbol chemiczny Bi.
Masa atomowa 209.
Gęstość g/cm³ 9,80.
Temperatura topnienia 271 °C.
Temperatura wrzenia 1564°C.

Bizmut jest to metal o barwie różowobiałej. Jest twardy i tak kruchy, że daje się bardzo łatwo sproszkować. Jedyny spośród metali, który po …

Mosiądz

Mosiądz – Stopy miedzi z cynkiem zwane są mosiądzami. Są one łatwo topliwe, odznaczają się dokładnością odlewu, lecz są mniej trwałe od brązu. Barwa ich, zależnie od składu procentowego obu zasadniczych składników, jest żółta lub czerwonawa. W stopach tych częstym, …

Znaki miejskie – Jelenia Góra

Przez cały XVII w. złotnicy tutejsi należeli do wspólnego cechu ze stolarzami, a samodzielne bractwo założyli dopiero w 1699 r. Przetrwało ono z pewnymi zmianami do 1868 r. Ordynacja cechowa z 1699 r. przewidywała obróbkę srebra 14-łutowego, które cechowano jeleniem …

Znaki miejskie – Jawor

Złotnictwo kwitło tu najbujniej w dobie renesansu, jednakże samodzielny cech złotników powstał dopiero w 1685 r. Podupadł on w końcu XVIII w., ale mimo nie najlepszej kondycji egzystował jeszcze w XIX stuleciu. Znak miejski Jawora przedstawia szachownicę — element zaczerpnięty …

Znaki miejskie – Głogówek

Złotnicy tutejsi należeli do cechu w Nysie. Znak miejski, jaki bili obok swych imienników, powtarzał herb miasta — trzy winne grona i trzy noże do pielęgnacji winorośli ułożone promieniście.

tmp9f51-2Rysunki i datowanie znaków wg Hintzego II s. 146. Rosenberg (poz. …

Znaki miejskie – Głogów

Złotnictwo głogowskie okres świetności — tak pod względem rangi wyrobów jak i liczby majstrów — przeżywało w dobie renesansu i baroku. Aż dziw, że cech złotniczy powstał w Głogowie dopiero u schyłku XVII w., kiedy sztuka złotnicza już chyliła się …

Znaki miejskie – Gdańsk

Był to ośrodek złotniczy legitymujący się nie tylko bardzo wysoką rangą artystyczną ale i niezmiernie płodny. Żeby nie być gołosłownym przypomnę, że srebra gdańskie można spotkać obficie rozproszone w całym dorzeczu Wisły aż po rzeszowszczyznę. Zakupów dokonywała tu nie tylko …

Znaki miejskie – Elbląg

Miasto założone w pierwszej połowie XIII w. przez Krzyżaków i opatrzone zamkiem, było ważnym portem handlowym. Wiek XIV przynosi rozkwit handlu i rzemiosła, a w 1385 r. odnajdujemy pierwszą, wzmiankę o istniejącym tu cechu złotniczym1. Po długotrwałych utarczkach z Krzyżakami …

Znaki miejskie – DZIERŻONIÓW

Cech złotniczy powstał tu w 1574 r., a przestał istnieć w czasie wielkiej zarazy w 1633 r. i nigdy więcej już się nie odrodził. W późniejszych czasach nieliczni złotnicy należeli do cechu w Świdnicy. Przepisy cechowe z 1574 r. nakazują …

Znaki miejskie – DOBROSZYCE OLEŚNICKIE

Niewielka grupa tutejszych złotników działała w oparciu o dwór książęcy, który rezydował w Dobroszycach na przełomie XVII i XVIII w. Własnego cechu nigdy nie wytworzyli i należeli do bractwa w Oleśnicy. Wyroby swoje cechowali znakiem miejskim wyobrażającym gałąź winorośli z …