Kadm Mangan

Kadm
Symbol chemiczny Cd.
Masa atomowa 112,41.
Gęstość g/cm³ 8,65.
Temperatura topnienia 320,08°C.
Temperatura wrzenia 765°C.

Kadm występuje w przyrodzie łącznie z rudami cynkowymi i jest wydobywany jako produkt uboczny przy produkcji cynku. Jest to … Czytaj dalej . . .

Rtęć

Rtęć
Symbol chemiczny Hg.
Masa atomowa 200,59.
Gęstość g/cm³ 13,53.
Temperatura topnienia -38,83°C.
Temperatura wrzenia 356,9°C.

Do metali szlachetnych zalicza się również rtęć Jedyny pierwiastek metaliczny ciekły w zwykłej temperaturze. Metal ten znany był już … Czytaj dalej . . .

Glin

Glin
Symbol chemiczny Al.
Masa atomowa 26,98.
Gęstość g/cm³ 2,7.
Temperatura topnienia 660°C.
Temperatura wrzenia 2520°C.

Glin, zwany również aluminium, występuje w przyrodzie w bardzo wielkich ilościach, wyłącznie w postaci związków. Najważniejszym źródłem otrzymywania glinu … Czytaj dalej . . .

Własności platyny

Własności platyny. Platyna jest metalem barwy białej z odcieniem niebieskawym, o twardości 4-5 według skali Mohsa. Krystalizuje się w układzie regularnym. Stopić ją można tylko w płomieniu wodoro-tlenowym lub gazowo-tlenowym. W rafineriach topi się platynę … Czytaj dalej . . .

Chlorki

Chlorek cynawy
Chlorek cynawy jest związkiem chemicznym, tworzącym niewielkie białe igły krystaliczne, łatwo rozpuszczalne w wodzie. Po dodaniu do roztworu chlorozłocianu sodowego roztworu chlorku cynawego następuje redukcja, której wynikiem jest wydzielanie się czystego złota metalicznego. … Czytaj dalej . . .

Ołów

Ołów
Symbol chemiczny Pb.
Masa atomowa 207,21.
Gęstość g/cm³ 11,34.
Temperatura topnienia 327,5°C.
Temperatura wrzenia 1756°C.

Najważniejszą rudą ołowiu jest galena; z niej też prawie wyłącznie jest wydobywany.

Ołów jest metalem barwy szaroniebieskiej, miękkim i … Czytaj dalej . . .

Srebro

Srebro
Symbol chemiczny Ag.
Masa atomowa 107,86.
Gęstość g/cm³ 10,49.
Temperatura topnienia 961,8°C.
Temperatura wrzenia 2155°C.

Srebro posiada równie dawną historię jak złoto. Już w Biblii znajdują się wzmianki o wielkich ilościach srebra, będącego w … Czytaj dalej . . .

Sposób badania monet

Sposób badania monet – Badanie monet ze względu na ich wartość dewizową lub numizmatyczną powinno być wykonane w sposób zabezpieczający pełną ich wartość. Polega ono na określeniu ich wymiarów, masy, próby i barwy oraz porównaniu … Czytaj dalej . . .

Chrom

Chrom
Symbol chemiczny Cr.
Masa atomowa 51,99.
Gęstość g/cm³ 7,17.
Temperatura topnienia 1910°C.
Temperatura wrzenia 2700°C.

Chrom odznacza się dużą twardością i odpornością na działanie kwasów. Największe zastosowanie znajduje w produkcji wszelkiego rodzaju wysokogatunkowych stali … Czytaj dalej . . .