Środki pielęgnacyjne do „mokrej skóry”

Środki pielęgnacyjne do „mokrej skóry”. Wyługowana skóra z wykopalisk wymaga natłuszczenia, które nie tylko ją „odżywia”, ale także nadaje miękkość i elastyczność Wodne roztwory nie są odpowiednie do tego celu. Według W. Schmitzera (1987) dobrym środkiem jest preparat Neutralfett SSS, …

Impregnacja „mokrej skóry”

Impregnacja „mokrej skóry”. Czasami skóra ze znalezisk archeologicznych wymaga wzmacniania na miejscu wydobycia. W tym celu używa się m.in. rozpuszczalnego poliamidu, np. Calatonu (pochodna n-metoksylometylowa nylonu, prod ICI). Calaton może być rozpuszczony w 80-proc. wodnym alkoholu lub lepiej w trzeciorzędowym …

Odwadnianie „mokrej skóry” cz.2

Znane są liczne próby i sposoby odwadniania Na przykład np. H.J Plenderleith odwadniał mokrą skórę, po dokładnym jej oczyszczeniu, kąpiąc ją w stopionej wazelinie (w której skóra ulegała rozprostowaniu), a następnie w wosku parafinowym Obecnie zamiast wosku parafinowego nadającego skórze …

Odwadnianie „mokrej skóry” cz.1

Odwadnianie „mokrej skóry”. Zabieg ten zmierza do zastąpienia przez ciało stałe niepożądanej wody znajdującej się między włóknami. Sposobów działania istnieje wiele, np. za pomocą acetonu lub ketonu etylowo-metylowego i następnie przez nasączanie olejkiem cedrowym lub piniowym. Dawniej do tego celu …

Kupelacja złota

Kupelację przeprowadza się w tzw. piecu kupelacyjnym. Jest to piec muflowy, ogrzewany gazem, koksem lub też za pomocą prądu elektrycznego. Piece gazowe i elektryczne są najdogodniejsze w użyciu, gdyż można w nich dowolnie regulować temperaturę. W piecu takim znajduje się …

OZNACZANIE ZŁOTA METODĄ KUPELACYJNĄ – Pobranie próbki

Praktyczne przeprowadzenie kupelacyjnego oznaczenia złota dzieli się na kilka następujących po sobie czynności; ścisłe przestrzeganie tej kolejności daje zawsze wyniki pozytywne.

Pobranie próbki
Najbardziej miarodajną dla badanego stopu przeciętną jest próbka czerpana, tj. pobrana wprost z tygla, z dobrze wymieszanego …