Ogólne wiadomości o lutowaniu

Lutowanie jest procesem polegającym na łączeniu tworzyw metalowych jedno- lub różnoimiennych, a także tworzyw metalowych z niektórymi materiałami niemetalowymi (np. ceramiką), za pomocą dodatkowego, roztopionego metalu, zwanego hitem, którego temperatura topnienia jest znacznie niższa od … Czytaj dalej . . .

Bursztyn

Bursztyn C10H16O

Bursztyn (zwany również jantarem) ma pochodzenie roślinne. Jest żywicą, która przed tysiącami lat wypłynęła z drzew szpilkowych, zwanych bursztynowymi. Obecnie bursztyn jest wydobywany metodami stosowanymi w górnictwie. Znajdowany bywa … Czytaj dalej . . .

Perła

Perła, w 90% węglan wapnia, jest najcenniejszym produktem świata zwierzęcego, stosowanym w zdobnictwie od najdawniejszych czasów.
Istnieją różne teorie powstawania pereł. Według jednej z nich przyczyną tworzenia się perły jest maleńkie ziarenko piasku lub innego … Czytaj dalej . . .

Kamienie syntetyczne

Rozwój nauk fizycznych, chemii i krystalografii, poparty udanymi badaniami nad powstawaniem minerałów, zastosowanie mikroskopu i promieni Roentgena w mineralogii, udoskonalenie metod optycznych, używanych przy badaniach krystalograficznych — doprowadziły do tego, że kamienie szlachetne straciły swoją … Czytaj dalej . . .

Agat – Opal

Agat — ma wyraźne wstęgowe zabarwienie; minerał ten łatwo daje się barwić, gdyż dzięki swej porowatości ma własność stopniowego wchłaniania roztworów. Agat zabarwiony warstwowo, na przemian czarno i biało, nosi nazwę onyksu lub sardonyksu. Kamienie … Czytaj dalej . . .